Menu Zamknij

1. BARSZCZEWSKI Przemysław

Mam 27 lat, jestem planistą przestrzennym, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, a wcześniej gdyńskiej „dwójki”, Od urodzenia mieszkam na Wzgórzu św. Maksymiliana. Prowadzę działalność gospodarczą. Interesuję się urbanistyką i architekturą.

Od wielu lat udzielam się społecznie. Jestem członkiem Komitetu Doradczego Instytutu Metropolitalnego, w ramach którego między innymi pomagam w organizacji zajęć dla młodzieży, konferencji i seminariów naukowych. Swoją aktywność w Gdyni rozpocząłem kilka lat temu, włączając się w akcję promowania pomysłu na remont ulicy Starowiejskiej. Jestem współzałożycielem Ruchu Miejskiego Wspólna Gdynia. Aktywnie uczestniczę w sprawach związanych z życiem miasta, biorąc udział w miejskich dyskusjach dotyczących planowania przestrzennego czy pisząc uwagi do projektów planów miejscowych. Zwracam szczególną uwagę na sprawy związane z planowaniem przestrzennym, zielenią w mieście i sprawami komunikacyjnymi. Uważam, że sprawy te są mocno zaniedbane, przez co Gdynia staje się coraz mniej przyjaznym miejscem do życia.