Menu Zamknij

1. BARSZCZEWSKI Przemysław

Mam
27 lat, jestem planistą
przestrzennym, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, a wcześniej
gdyńskiej „dwójki”, Od urodzenia mieszkam na Wzgórzu św.
Maksymiliana. Prowadzę działalność gospodarczą. Interesuję się
urbanistyką i architekturą.

Od
wielu lat udzielam się
społecznie. Jestem członkiem Komitetu Doradczego Instytutu
Metropolitalnego, w ramach którego między innymi pomagam w
organizacji zajęć dla młodzieży, konferencji i seminariów
naukowych. Swoją aktywność w Gdyni rozpocząłem kilka lat
temu, włączając się w akcję promowania pomysłu na remont
ulicy Starowiejskiej. Jestem współzałożycielem Ruchu Miejskiego
Wspólna Gdynia. Aktywnie uczestniczę w sprawach związanych z
życiem miasta, biorąc udział w miejskich dyskusjach dotyczących
planowania przestrzennego czy pisząc uwagi do projektów planów
miejscowych. Zwracam szczególną uwagę na sprawy związane z
planowaniem przestrzennym, zielenią w mieście i sprawami
komunikacyjnymi. Uważam, że sprawy te są mocno zaniedbane,
przez co Gdynia staje się coraz mniej przyjaznym miejscem do życia.