Menu Zamknij

#DIALOG Z MIESZKAŃCAMI

Większy udział mieszkańców w zarządzaniu miastem to fundament dobrej współpracy. Będziemy organizować regularne spotkania z mieszkańcami, zwiększymy kompetencje i pieniądze dla Rad Dzielnic, przeznaczymy więcej pieniędzy na Budżet Obywatelski, stworzymy też listę projektów „okołomiejskich” w tym budżecie. Ruch Miejski Wspólna Gdynia chce pytać mieszkańców o zdanie w kluczowych sprawach. Prezydent ma pracować dla mieszkańców i musi wiedzieć oraz rozumieć, czego chcą. Dyskusje na temat planów miejscowych będziemy organizować w dzielnicach, których dotyczą. Będziemy wydawać co roku prosty opis budżetu Gdyni, by każdy mieszkaniec wiedział, jakie są podstawowe źródła dochodów i wydatków naszego miasta. Najważniejsze decyzje będziemy konsultować szeroko, jak tylko to możliwe. Chcemy systematycznie współpracować z radami dzielnic. Będziemy starać się tłumaczyć mieszkańcom powody i ewentualne skutki podejmowanych decyzji. Stworzymy mechanizm bieżącego informowania o stanie prac w przypadku kluczowych inwestycji, by każdy mógł wiedzieć, na jakim są one etapie.

Uważamy, że dla realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

 • stałe forum pracy i wymiany informacji urzędu miasta z radami dzielnic, bazujące na regularnych spotkaniach,
 • rady dzielnic powinny być zapraszane do współpracy z radą miasta jeśli poruszane są kluczowe sprawy w danej dzielnicy,
 • przegląd statutów i kompetencji rad dzielnic oraz ich aktualizacja,
 • zapewnienie lepszej obsługi administracyjnej pracy rad i popularyzacja ich działalności,
 • skuteczna promocja wyborów do rad dzielnic i budżetu obywatelskiego, skutkująca większą liczbą świadomych kandydatów, ciekawymi projektami i wyższą frekwencją na wyborach, 
 • zwiększenie środków na budżet obywatelski, zapewnienie stałego monitoringu realizacji wybranych zadań, nadanie im najwyższego priorytetu,
 • comiesięczne spotkanie prezydenta miasta i kluczowych urzędników z mieszkańcami w dzielnicach,
 • wykorzystanie wyborów do rad dzielnic lub głosowania w budżecie obywatelskim do badania opinii mieszkańców w strategicznych kwestiach dotyczących miasta,
 • radni dzielnicy powinni mieć prawo do wymagania od radnych miejskich interwencji dla zgłaszanych przez mieszkańców problemów,
 • przeprowadzanie referendum miejskiego w sprawach kluczowych,
 • system komunikacji o danej inwestycji – np. ewentualne opóźnienia, czas realizacji.