Menu Zamknij

#EDUKACJA I SPORT

Nie każdy wie, że państwowa dotacja na edukację nie wystarcza na wiele i gdyby nie dodatkowe pieniądze z budżetu samorządu, oświata byłaby zaniedbana. Uczniowie gdyńskich szkół uzyskują świetne wyniki w nauce – to wielka wartość. Trzeba o nią dbać, ale też patrzeć w przyszłość. Żyjemy w czasach, gdy kluczowe stają się umiejętności społeczne, zdolność do adaptacji w zmieniającej się rzeczywistości, umiejętność pracy zespołowej i pomysł na siebie. To one decydują o życiowym sukcesie, a nie oceny z testów. Już teraz potrzebna jest spójna i akceptowana polityka oświatowa, realizowana wspólnie przez samorząd, kadrę nauczycielską i stały dialog z rodzicami.

Cele

Będziemy tworzyć warunki, by każda gdyńska szkoła była miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale i kształtowania własnej osobowości i talentów.

Naszym celem jest, by gdyńskie szkoły opuszczały nie tylko osoby ze świetnymi wynikami, ale dobrze przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Chcemy oprzeć edukację na modelu „uczenie przez działanie”. Będziemy dążyć do tego, by organizacja i zasoby każdej szkoły dopasowywane były do specyfiki środowiska, w którym pracuje, a nie wyliczane przez „obiektywne” wzory.

Stworzymy warunki do szerokiej i reprezentatywnej dyskusji wokół kierunków gdyńskiej polityki oświatowej.

Zwiększymy udział rodziców w zarządzaniu szkołą. Stanie się to dzięki podniesieniu jakości pracy i znaczenia Rad Rodziców jako organu szkoły.

Wydział Edukacji stanie się realnym partnerem i wsparciem dla dyrektorów szkół, którzy z kolei będą źródłem inspiracji i twórczych pomysłów dla kadry nauczycielskiej w swojej szkole. Zaowocuje to zaangażowaniem wszystkich w twórczy rozwój pedagogów.

Uważamy, że dla realizacji powyższych celów potrzebne są następujące działania:

 • powołamy Gdyńską Radę Oświatową – ciało doradcze, eksperckie, pomagające tworzyć kompleksową politykę oświatową miasta i opiniujące plany i zamierzenia,
 • zwiększymy realne znaczenie Rad Rodziców. Kluczowe staną się: promocja, informacja, szkolenia dla Rad i dyrektorów szkół, stworzenie forum wymiany doświadczeń między Radami z różnych szkół,
 • tablet i e-podręcznik to nie wszystko – zwiększymy nacisk na kształtowanie umiejętności miękkich w szkole oraz mądre wykorzystywanie nowych technologii,
 • zmienimy formułę konkursów na dyrektorów placówek oświatowych – staną się one otwarte dla publiczności i całkowicie transparentne,
 • zmienimy rolę Wydziału Edukacji – ma on być pomocą i wsparciem dla dyrektorów placówek, a nie pełnić funkcje tylko zarządcze i kontrolne,
 • zza Excela nie widać dzieci – dostosujemy opiekę psychologiczną, pedagogiczną czy logopedyczną w każdej ze szkół do realnych potrzeb danego środowiska. Inne są potrzeby dzieci ze Śródmieścia czy Działek Leśnych, a inne z Chyloni czy Cisowej. Nie zgadzamy się na modelowanie edukacji na podstawie uśrednionych wyliczeń,
 • dokonamy przeglądu podjętych i planowanych działań w zakresie dostosowywania szkolnictwa zawodowego do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy,
 • będziemy podnosić standard gdyńskich placówek oświatowych, w szczególności poprzez remonty i termomodernizacje,
 • wrócimy do formuły, która pozwala wykorzystać przez placówki edukacyjne 100% wypracowanych u siebie środków, a nie, jak jest obecnie, oddawać połowę do budżetu miasta,
 • położymy nacisk na zwiększanie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, doprowadzimy do zmniejszenia odsetka nieobecności i zwolnień z zajęć,
 • wprowadzimy programy, promujące praktyczną wiedzę o samorządzie lokalnym, będziemy budować patriotyzm lokalny przez popularyzację wiedzy o historii i współczesności Gdyni,
 • będziemy rozwijać projekt „Bezpieczna droga do szkoły” – trzeba położyć nacisk na bezpieczeństwo dzieci, docierających pieszo do szkół rejonowych – spowalnianie ruchu wokół szkół, zwiększanie widoczności dzieci, właściwe oznakowanie, więcej patroli policji, drożność chodników prowadzących do szkół.