Menu Zamknij

6. GOLIŃSKA Daria Paulina

Jestem abslowentką Edinburgh Napier University w Wielkiej Brytanii. Zawodowo zajmuję się projektowaniem wnętrz oraz mebli.

Pasjonują mnie przestrzenie publiczne oraz wypływ architektury na społeczeństwo i jej wpływ na relacje międzyludzkie.

Ważne jest dla  mnie aby przestrzeń publiczna była świadomie zagospodarowana, nie tylko na poziomie użytkowym ale i estetycznym scalając miasto w ujednoliconą przyjemną w odbiorze strukturę.

Wierzę w tworzenie miasta z wizją przyłości tak aby należycie służyła ona wielu pokoleniom jest celem możliwym do zrealizowania w momencie gdy zjednoczy się w tej idei wszystkich mieszkańców tworząc im możliwości korzystania z miasta w aktywny, bezpieczny i przemyślany sposób.