Menu Zamknij

#KOMUNIKACJA

Rozwój komunikacji miejskiej szansą dla nas wszystkich

Posiadamy w Gdyni sprawną komunikacje miejską. Uważamy, że należy ją nadal rozwijać i w pełni wykorzystywać jej potencjał. Im więcej dobrych połączeń, tym więcej osób z nich skorzysta. Im więcej osób wybierze ten środek transportu, tym łatwiej będzie zmotoryzowanym, którzy dziś stoją w korkach. Chcemy poważnie zająć się tematem wyjazdu z dzielnic północnych i zachodnich, gdzie dziś tysiące gdynian codziennie tkwią w korkach.

Cele:

 • Rozwój komunikacji szynowej na terenie Gdyni.
 • Uproszczenie tabeli opłat oraz integracja biletowa z SKM.
 • Zacieśnienie współpracy z władzami województwa oraz gmin ościennych w dziedzinie transportu.
 • Rozwój komunikacji rowerowej.

Uważamy, że dla realizacji powyższych celów, potrzebne są następujące działania:

 • dofinansowanie linii PKM z budżetu miasta, oraz jednoczesne jej przedłużenie do stacji Gdynia Chylonia
 • aktywne zabieganie o uruchomienie PKM/SKM do północnych dzielnic Gdyni,
 • stworzenie planu rozwoju komunikacji miejskiej na najbliższe 10 lat opierając się na planowanych inwestycjach deweloperskich,
 • przegląd i optymalizacja sieci połączeń komunikacji zbiorowej,
 • w krótkiej perspektywie czasowej wprowadzenie wzajemnego honorowanie biletów ZKM oraz SKM,
 • docelowo wprowadzenie wspólnego biletu na linie ZKM, SKM oraz PKM,
 • ciągła poprawa jakości taboru w ramach komunikacji zbiorowej,
 • planowanie „bus-pasów” w miejscach, w których pojazdy komunikacji miejskiej mogłyby istotnie skrócić czas ich przejazdu,
 • wydłużenie/wprowadzenie nowych linii autobusowych poza obręb miasta Gdyni (we współpracy z gminami ościennymi),
 • uruchomienie biletomatów na przystankach oraz w autobusach,
 • rozwój komunikacji wewnątrz dzielnicowej,
 • przywrócenie kursowania tramwajów wodnych w sezonie letnim,
 • realizacja spójnej sieci dróg rowerowych, łączącej główne obszary miasta,
 • rozwój projektu roweru publicznego.