Menu Zamknij

MIASTO #ZIELENI

Zieleń w mieście to wartość

Zieleń chroni nas przed upałami, zanieczyszczeniem powietrza i pozwala normalnie funkcjonować. Będziemy tworzyć nowe place miejskie, miejsca odpoczynku i obszary zielone oraz nadamy blask tym istniejącym. Nowoczesne miasto to nie martwe, betonowe place, ale mądrze urządzona przestrzeń, która korzysta z siły zieleni. Ostatnio tereny zielone coraz częściej znikają z przestrzeni Gdyni – chcemy temu przeciwdziałać.

Uważamy, że dla zachowania istniejącej zieleni miejskiej oraz realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

  • rozszerzenie zakresu kompetencji Biura Ogrodnika Miasta, celem tworzenia w mieście nowych terenów zielonych,
  • stworzenie w każdej dzielnicy parków oraz parków „kieszonkowych”, w lokalizacji wybranej wspólnie z mieszkańcami
  • objęcie kompleksową i staranną opieką istniejących parków miejskich, skwerów oraz zieleni przydrożnej,
  • współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i właścicielami nieruchomości, w celu uporządkowania lub utworzenia nowych, ogólnodostępnych terenów zielonych,
  • w ramach wprowadzonego programu „drzewko dla nowego gdynianina” stworzenie możliwości sadzenia nowych drzewek przez rodziców nowonarodzonych dzieci,
  • długofalowe planowanie nowych nasadzeń i wycinek starego lub chorego drzewostanu,
  • wprowadzenie ogrodów deszczowych zbierających nadmiar wody jako kolejny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
  • poprawienie dostępności wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, oraz odbudowę wieży widokowej w lesie (w pobliżu ul. Kieleckiej).