Menu Zamknij

#PRZYJAZNY URZĄD

Wspólnota samorządowa to my wszyscy, mieszkańcy Gdyni. Urzędnicy, którzy są dobrze zarządzani, zmotywowani i rozumieją swoje cele to wielka siła tej wspólnoty. To ta siła stanowi o skuteczności samorządu. Nie politycy. Wielu urzędników, mimo braku narzędzi i celów, stara się swoje zadania wykonywać jak najlepiej.
Bez systemowego wspierania ich pracy i przywrócenia jasnych kryteriów, służącym całej wspólnocie, nie mamy szans na rozwój.
Wiemy, że rzeczywistość jest obecnie daleka od ideału. Nasza wiedza wynika nie tylko z doświadczenia i obserwacji, ale także z opinii ludzi, w tym – z opinii urzędników. Z wiadomych powodów nie dzielą się nimi publicznie. Jednak w prywatnych rozmowach nazywają rzeczy po imieniu. To wszystko utwierdza nas w przekonaniu, że to obszar bardzo potrzebujący zmiany i nie można z nią dłużej czekać. Stąd nasz postulat Gdyńskiej Reformacji, stąd źródło 15 tez, o których będziemy mówić, pokazując drogi naprawy i nasze priorytety.

Cele

Będziemy dążyć do tego, by urzędnicy swoją misję publiczną mogli wykonywać dobrze, profesjonalnie, zgodnie z prawem, empatycznie i z poczuciem wsparcia swoich przełożonych. Chcemy powstrzymać zjawisko, gdy najlepsze kadry wybierają pracę w sąsiednich gminach.

Zmienimy wizerunek Gdyni wśród inwestorów, projektantów i przedsiębiorców na bardziej partnerski. Sprawimy, by nie był on tylko deklaracją. Sprawna, profesjonalna i empatyczna obsługa procesu inwestycyjnego przesądza o tym, czy w Gdyni będą powstawać inwestycje.

Doprowadzimy do tego, by kadra kierownicza miała dostęp do profesjonalnych szkoleń, a drzwi do niej były otwarte dla osób, które chcą się doskonalić i umieją zarządzać ludźmi. Dla osób, które rozumieją, że ich priorytetem jest służba mieszkańcom. Mając zaufanie gdynian, ta kadra będzie dobrze rozumiała priorytety miasta, koncentrując się na rozwiązywaniu problemów i pracy dla mieszkańców.

Gdyński Urząd Miasta ma być miejscem przyjaznym. Zarówno dla tych, którzy w nim pracują jak i dla tych, którzy do niego przychodzą ze swoimi problemami i sprawami do załatwienia. Chcemy, by był on z jednej strony dobrym i pożądanym miejscem pracy, z drugiej – profesjonalną instytucją, dobrze odpowiadającą na potrzeby mieszkańców, reagującą zgodnie z procedurami i przepisami, ale widzącą zza procedur człowieka. Chcemy, by przedsiębiorcy czuli, że są traktowani partnersko i przyjaźnie, a urzędnicy ich obsługujący jasno precyzowali warunki i możliwości współpracy oraz byli wyczuleni na ich oczekiwania.

Uważamy, że dla realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

 • wprowadzimy wewnętrzne konkursy na pomysły usprawniające jakość pracy i obsługi mieszkańców, co może obniżyć koszty działania Urzędu Miasta,
 • usprawnimy komunikację pomiędzy poszczególnymi wydziałami i jednostkami miejskimi,
 • wprowadzimy regularne spotkania Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta z reprezentacją rad dzielnic, których ustalenia będą wdrażane w życie,
 • zmodernizujemy Salę Obsługi Mieszkańców i poprawimy warunki pracy urzędników,
 • przeprowadzimy audyt struktur urzędu, w szczególności przegląd kompetencji poszczególnych komórek, sytuacji kadrowej, rotacji, systemów wynagradzania, premiowania i oceniania w każdej z nich – a następnie wcielimy w życie program naprawczy,
 • przyjmiemy zasadę, że przeznaczenie środków na inwestycję, która jest ważna w perspektywie lokalnej, jest niemożliwe bez wcześniejszej informacji, przekazanej do rady dzielnicy,
 • przygotujemy publikację, pokazującą w uproszczonej wersji budżet miasta, prezentującą podstawowe cele i zadania na dany rok, koszty z tym związane i wpływy do budżetu miasta,
 • powołamy nową osobę na stanowisko dyrektora Urzędu Miasta z wysokimi kompetencjami zarządczymi i oddzielimy funkcję sekretarza miasta i dyrektora urzędu,
 • wprowadzimy czytelne mechanizmy oceny działań poszczególnych jednostek organizacyjnych, ustalimy jasne reguły premiowania i nagradzania urzędników,
 • przeprowadzimy przegląd potrzeb szkoleniowych, w szczególności w zakresie kompetencji menadżerskich oraz umiejętności miękkich,
 • zbudujemy czytelną i jasną ścieżkę obsługi inwestora, od pierwszego do ostatniego kontaktu, pozwalającą na twórczy kontakt, również w językach obcych,
 • wprowadzimy system zbierania opinii i uwag dotyczących obsługi inwestorów i biznesu,
 • przeniesiemy dialog dotyczący zmian w planach zagospodarowania jak najbliżej miejsc, których te zmiany dotyczą.