Menu Zamknij

#WSPÓŁPRACA W REGIONIE

Bez uprzedzeń, z dobrą wolą i w duchu dialogu chcemy budować współpracę w ramach Trójmiasta oraz gminami naszej metropolii, dzieląc się doświadczeniami i ucząc od sąsiadów. Ceniąc dorobek naszego miasta, wiemy, że siła jest w jedności, że razem możemy więcej i jesteśmy bardziej atrakcyjni jako miejsce do życia, rekreacji, ale i do prowadzenia biznesu.

Uważamy, że dla realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

  • ścisła współpraca w ramach istniejących i tworzonych instytucji metropolitalnych: politycznych, planistycznych, naukowych, urbanistycznych, komunikacyjnych,
  • regularne spotkania robocze z przedstawicielami innych gmin, poświęcone konkretnym wątkom i tematom,
  • kreowanie wydarzeń i inicjatyw pokazujących potencjał Trójmiasta i metropolii jako silnego gospodarczo obszaru z wielkimi możliwościami, przyjaznego dla mieszkańców, gości i inwestorów,
  • wymiana dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji, czerpanie wzajemnie z dorobku i sprawdzonych rozwiązań, wzajemna pomoc w ich wdrożeniu i stosowaniu.