Menu Zamknij

2. ŻURAWKA Małgorzata Lidia

W swoim życiu
pracowałam w różnych miejscach: jako inżynier budowy Elektrowni Jądrowej
„Żarnowiec”, w Gdyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, Urzędzie
Morskim, Urzędzie Miasta Gdyni, Gdyńskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym
„Szymanek” oraz Urzędzie Miasta Rumi. Obecnie prowadzę własną działalność
gospodarczą.

Poza pracą,
staram się aktywnie angażować na innych polach: jestem ławnikiem w Sądzie
Okręgowym w Gdańsku, wolontariuszem Akademii Srebrnego Wieku, gdzie prowadzę
zajęcia z języka angielskiego, a także jest członkiem chórów parafialnych
„POLI-HYMNIA” oraz „SIGNUM CRUCIS” na Witominie. Od 32 lat pozostaję w związku
małżeńskim, mam dwoje dorosłych dzieci i dużo czasu do dyspozycji, który jestem
gotowa ofiarować Gdyni.

Kocham swoje
miasto i dostrzegam, ile można tu zmienić. Mam poczucie, że nie wykorzystujemy
okazji, by było lepiej. Mam wielu znajomych, którzy myślą podobnie i chcę
również w ich imieniu o taką zmianę zabiegać. Wierzę, że zmiana jest możliwa i
zachęcam Państwa do głosowania. 21 października znajdziecie mnie na listach
Wspólnej Gdyni.