Menu Zamknij

ŻYCIE #KULTURALNE

Miasta od zawsze były ośrodkami, w których kształtowała się i rozwijała kultura. Naszym zdaniem Gdynia również powinna być w tym względzie pro-aktywna. Należy wspierać lokalnych artystów zamiast sezonowych imprez dla turystów, pomagać gdyńskim grupom artystycznym, teatrom, chórom i innym środowiskom zajmujących się sztuką. Należy stworzyć przejrzysty system grantowy i stypendialny oraz program „lokal na kulturę”. Jako młode miasto być otwartym na sztukę nowoczesną.

Uważamy, że dla realizacji tych celów potrzebne są następujące działania:

  • budowa programu stypendialnego dla gdyńskich twórców kultury,
  • stworzenie przejrzystego systemu grantowego na realizację projektów artystycznych,
  • stworzenie sceny teatralnej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych grup teatralnych
  • wspieranie i organizowanie wydarzeń kulturalnych w różnych dzielnicach Gdyni, nie tylko w Śródmieściu,
  • stworzenie programu „lokal na kulturę”,
  • stworzenie przestrzeni służącej artystom do tworzenia, pracy i ekspozycji swojej twórczości, przestrzeni możliwej do odwiedzania przez mieszkańców, turystów i gości, angażującej do podglądania pracy, rozmów, rozbudzania zainteresowania sztuką,
  • powołanie Centrum Sztuki Współczesnej, który byłby przestrzenią do eksponowania i promowania designu, gdyńskiej architektury oraz sztuki współczesnej,
  • synchronizacja kalendarza wydarzeń kulturalnych dla całej metropolii.